AR2000 Special & OEM

AR2100 Nanoborate Thermic Oil Treatment – är en giftfri högtemperatur tillsats produkt baserad på nanoteknik för att rengöra och hålla system fria från sotpartiklar och eliminerar driftstoppscykler förknippade med termiska oljesystem.

AR2100 – använder nanoborat teknik och en patentskyddad ester matris. Kolet löses upp och en ny nanoborat yta skapas med en friktionskoefficient ner till 0,037 som gör det omöjligt för ytterligare kol att vidhäfta till ytan.

AR2100 – kommer att dramatiskt minska underhållskostnaderna, förlänga oljebytesintervall cykler och eliminera den potentiella risken att sot påverkar flampunkten negativt.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR2200 Nano Clean Degreaser – är en miljömässigt säker rengörings och avfettnings produkt som är utformad för att effektivt penetrera och lösa upp fett och oljor, vilket ger en mycket snabb och säker rengöring.

AR2200 – använder en nano-kolloidal kemi av växtextrakt samt annat patenterat material för att skapa en mycket effektiv renare / avfettningsmedel, som inte kommer att påverka ytskikt eller befintliga beläggningar. Nano miceller som är motsatt laddade nanopartiklar fortsätter att stöta bort varandra i en oupphörlig slumpmässig rörelse. När partiklarna avskiljs genom en flytande vätska tränger de in i fett och olje kolväte molekyler med lätthet, och lyfter dem från ytan. Micellerna håller sedan partiklarna avskilda och hindrar dem från att återfästa till ytan.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR2300 Nano Fluid System Cleaner – löser kol, sot, eliminerar smuts och föryngrar packningar. Det rekommenderas att använda AR2300 innan du använder friktionsmodifierare i motor, transmissioner, differentialer eller servosystem för bästa resultat.

AR2300 – på säkert vis tar den bort kol, belägg och annat slam i motorer, växellådor, automatiska växellådor, differentialer och servostyrningar i vätskesystem utan att skapa driftstopp. Den skapar en ren yta för att friktionsmodifierare ska arbeta snabbare och mer effektivt.

AR2300 – består av en blandning egenutvecklat nano ester komplex som inte kommer att störa det mottagande oljepaketet. Det är den enda formuleringen som kan vara kvar i oljan under ett helt oljebytesintervall och samtidigt erbjuda kontinuerliga fördelar av rengöring och smörjning.

Se Fakta blad för ytterligare information.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR2400 Nano WS2 Dry Film Lubricant – är ett mångsidigt, nano volframdisulfid (WS2) baserat torrfilm smörjmedel. WS2 är en av de mest smörjande ämnena i världen. Den erbjuder överlägsen prestanda till Molybden, grafit, Teflon ® eller borsyra i varje applicering.

AR2400 – ett torrfilm smörjmedel penetrerar och binder till metall, trä, gummi, plast och de flesta ytor. Den smörjande, mikro tunna filmen har en extremt låg friktionskoefficient (0,03 dynamisk, 0,07 statisk) som förhindrar stickning och slitage. Den är idealisk för skjutbara mekanismer och smörjning där det förekommer tung belastning tex, i dammiga miljöer. AR2400 upphäver smuts, damm och olja för att upprätthålla renare driftsförhållanden och kommer inte att förorena material under bearbetning.

Se Fakta blad för ytterligare information.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR2600 Professional LCP All Purpose Lubricant – är ett multifunktionellt smörjmedel och korrosionsskyddsmedel. AR2600 består av en unik formulering av syntetiska oljor och tillsatser som är utformade för att ge exceptionellt skydd mot slitage , rost , saltvatten korrosion och smuts. De naturligt lösande egenskaperna från de syntetiska oljorna och nano rengöringstillsatsen avlägsnar ytavlagringar och möjliggör nano volframdisulfid (WS2) att binda till ytan.

AR2600 – är överlägsen PTFE , moly , grafit -och silikonbaserade oljor. Nanotekniken minskar partiklarna till 1 miljarddels storlek vilket ger en förbättrad täckning och prestanda. AR2600 använder nanoteknik för att uppnå en lägsta friktionskoefficient på 0,03 och en lastbärande yta som testats till 300.000 psi.

Se Fakta blad för ytterligare information.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR2820 Professional Engine Flush – snabbverkande rengöring för den som inte har tid att använda AR2300.

AR2820 – är utvecklad för att ta bort avlagringar snabbt och enkelt från alla typer av bensin- eller dieselmotorer, innan oljebyte eller innan du använder någon oljetillsats. Den skapar en ren yta för att friktionsmodifierare ska arbeta snabbare och mer effektivt.

AR2820 – innehåller den senaste generationen av dispergeringsmedel och vätsketransportörer för att uppnå en säker borttagning av avlagringar, och sotpartiklar från vevhuset. Därmed återställs kompressionen i motorn och prestanda som förlorats pga avlagringar.

Se Fakta blad för ytterligare information.