AR3000 Estrar

AR3100 – är en blandning av sulfuriserade naturliga och syntetiska estrar och sulfuricerade kolväten. Designad för enastående löslighet. Rekommenderas i appliceringar för järnmetaller.
AR3200 – är en blandning av sulfuriserade naturliga och syntetiska estrar, konstruerade för löslighet, minskad korrosion och för att förbättra extremt tryck och anti-slitage prestanda.

AR3300 – är ett emulgeringsmedel utformat för användning med naturliga oljor och syntetiska estrar. Emulsioner av vegetabiliska oljor, polyol-estrar, och liknande material kan framställas med användning av AR3300 som enda emulgator.

AR3400 – är en vattenlöslig korrosionshämmare som kan användas i olika vattenbaserade system och kylmedel.

AR3501 – är en polär förening med exceptionell smörjförmåga, anti-slitage, lastbärande prestanda och rengörings / lösningssmedel egenskaper. AR3501 ger också utmärkt rostskydd.

AR3502 – är en polär förening med exceptionell smörjförmåga och rengörande / lösande egenskaper och kan användas som ett alternativ till klorerat paraffin i olja.

AR3600 – är en metylester av vegetabilisk olja. Den kan användas som en smörj tillsats, för att förbättra löslighet, som basolja eller som lösningsmedel.

AR3700 – är en polyol ester av naturligt förekommande fettsyror, kan användas som en bas olja eller en tillsats för att ge smörjförmåga.

AR3800 – är en icke-jonisk ytaktiv ester av polyetylen glykol och talloljefettsyra.

Se Fakta blad för ytterligare information.