AR6000 Bränsle Behandling

AR6200-EU Fuel Modification Complex – utvecklades för att åtgärda bristerna hos flytande kolbaserade bränslen. AR6200-EU utnyttjar principen om katalys för sina bränsle modifieringsegenskaper, men är också ett emulgeringsmedel, det renar och beskyddar bränslesystemet effektivt. Det ökar förbränningen (BTU) framgångsrikt med hjälp av revolutionerande bränslemodifieringsteknik.

AR6200-EU – ökar ytarean av bränsledropparna som leder till en ökad förbränningshastighet vilket resulterar i en mer effektiv användning av bränslen. AR6200-EU är konstruerad för att sänka tändnings punkten av bränslet så mycket som 204 °C grader. Modifierad förbränning vid lägre temperatur skapar mer energi under förbränningsprocessen. Detta hjälper till att eliminera svart rök med en betydande minskning av koldioxidutsläpp till följd av mycket högre förbränningshastighet. En minskning av bränsleförbrukningen realiseras med extra hästkrafter och högre vridmoment.

AR6200-EU – har testats under drift med hjälp av EPA CMB testet (det mest exakta EPA testet för mätning av förbrukning) och gav i genomsnitt en 8% förbättring av ekonomin. AR6200-EU kan användas i alla kolbaserade bränslen inklusive bunkerolja, bio-bränsle, pump diesel / bensin / etanol och bidrar till att upprätthålla kvalitén i bunkerbränslen. Den används framgångsrikt över hela världen i alla typer av appliceringar inklusive konsumentfordon, flottor, kraftverk, fartyg, gruvutrustning och mycket mer. AR6200-EU är den enda bränslebehandlingen som behövs för att hantera de stora begränsningarna bränslen har.

 

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


AR6400 Professional PEA Concentrate – är en accelererad bränslesystemrengörare och eliminerar samtidigt sot. AR6400 är också en produkt utvecklad inom Nano-teknik, den är designad att rensa bort avlagringar i både bränslesystemet och motorns förbränningskammare på en full tank. AR6400 minskar snabbt alltför stora utsläpp, återställer förlorad motorprestanda ökar bränsleekonomin förutom att den har unika egenskaper som hjälper till att skydda ytor från ytterligare avlagringar.

AR6400 – har uppkommit genom en blandning av de senaste höghållfasta polyether aminerna, den tar snabbt och säkert bort belägg, sot och övriga smutsiga avlagringar från bränslesystemet och motorn. En extra patentskyddad förbränningsmodifierare maximerar sedan förbränningen och hjälper till att avlägsna kolväte uppbyggnad i efterförbränningen medan den samtidigt snabbt minskar skadliga avgasutsläpp.

AR6400 – återställer snabbt förlorad motorprestanda och bränsleekonomi utöver unika egenskaper som hjälper till att skydda ytor från ytterligare avlagringar. Molekyl för molekyl tas på ett kontrollerat och säkert sätt bort från insugningsventiler och kolvtoppar. Därmed förbättras förbränningens effektivitet och minskar även benägenheten för en alltför tidig tändning. AR6400 innehåller den högsta säkra mängden PEA och andra relaterade ämnen för att säkert ta bort avlagringar i en enda behandling.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR6500 Professional DPF & CAT Cleaner – rengör på säkert vis förbränningsområdet och de systemkomponenter som behandlar utsläpp såsom partikelfilter (DPF) och katalysator, vilket bidrar till att sådana system regenererar naturligt och förlänger därmed deras livslängd.

Fordonets ålder i kombination med det högre biobränsle innehållet i dagens dieselbränslen gör DPF regenereringen svårare. Mättade partikelfilter riskerar att vara obrukbara med dyra reservdelar och i vissa fall, ytterligare omkodning av motorstyrsystem som enda alternativ.

AR6500 – kommer att hjälpa till att förlänga livslängden på hela avgasreningssystemet och bekämpar de negativa effekterna av stopp / start körning.

AR6500 – är en blandning av tillsatser för att på säkert vis rengöra förbränningskammaren och relaterade systemkomponenter för utsläppskontroll såsom partikelfilter (DPF) och katalysator, vilket bidrar till att sådana system regenererar naturligt och förlänger deras livslängd.

AR6500 – innehåller en förbränningmodifierings teknik som binder sig till och tar bort kolväte partiklar. Denna tekniska katalysator minskar också temperaturs tröskeln vid vilken kolhaltiga avlagringar kan brinna så att de kan brännas bort lättare. Molekyl för molekyl tas långsamt och säkert bort och därmed återställs förlorad prestanda och effektiviteten av diesel partikelfilter och katalysator.

AR6500 – kan tryggt användas på blockerade system eller som en förebyggande behandling för att säkerställa att komponenter fortsätter att köras med optimal verkningsgrad.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR6900-D MAX Advanced Fuel Synthesis – är en avancerad bränsletillsats speciellt designad för att hantera bristerna i moderna diesel och bio-diesel bränslen.

AR6900-D MAX – är formulerad för att förbättra BS EN-590 diesel men presterar bra även i alla andra dieselbränsletyper inkluderat biodiesel och tjockolja.

AR6900-D MAX – rengör, smörjer, skyddar bränslesystemet samtidigt som det förhöjer förbränningen genom användningen av en cetanhöjare i kombination med Archoil’s förbränningskatalysatorteknik.

AR6900-D MAX – ger bättre bränsleekonomi, lägre emissioner och utsläpp, som i sin tur underlättar jobbet för katalysator, turboaggregat och diesel partikelfilter (DPF).

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________