AR8000 Hög Presterande Fetter

AR8100 Nanoborate Biosyn Synthetic Grease – är ett högpresterande fett som bildar en nanoborate ester grundmassa på värd metallen. Tillverkad av högsta kvalitet PAO Durasyn 148 och kiseldioxid som förtjockningsmedel, det är säkert att använda i vatten och har en vattenurtvättning av .05. Det är också enkelt att bryta ner biologiskt och icke-toxiskt. Hög lastbärande förmåga, 3 gånger högre än andra boronbaserade produkter.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8200 NLT High Performance Grease – med nanoborate, utformad för applikationer med extrema tryck och temperaturer. Den är gjord med det senaste inom förtjockningsmedel, kalciumsulfonat komplex och ger därmed överlägset korrosionsskydd, tung lastbärande egenskaper och högtemperaturegenskaper. Mycket prisvärd, kostar betydligt mindre än moly fett, grafit eller borsyra men konkurrerar ändå ut dem i varje applikation.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8300 Severe Duty Biodegradable Synthetic Grease – för de mest extrema miljöer. 10 år i utveckling, den innehåller över ett dussin komplexa nano mineraler som bildar en jonisk yta fem gånger hårdare än värd metallen, tål extrem belastning på 1.813.000 PSI och den lägsta COF värdet i Tribologi vid 0,003. Den synergistiska kombinationen av dom olika elementen lockas till friktionsvärmen och återställer således slitna ytor i områden med friktion.

AR8300 – är ett special fett som överträffar resultatet av de dyraste fetterna på marknaden, inklusive Krytox. Den är formulerad med SiO2, Al203, Fe203, MnO, MgO, CaO, Ma2O och andra proprietära element. Basoljan är det senaste i utvecklingen inom syntetisk teknik och tillsammans bildar dom ett formidabelt fett.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8400 Tungsten Disulfide H1 Synthetic Grease – är för mycket extrema miljöer som arbetar vid temperaturer upp till 1370 celsis grader och motstår laster upp till 300.000 PSI. AR8400 är formulerad med volframdisulfid (WS2) som har en friktionskoefficient på 0,03 och extraordinära anti-korrosionsegenskaper. WS2 är en av de mest smörjande elementen kända inom vetenskapen och vårat AR8400 nanokeramiska fett är lämpat för hög temperatur och miljöer med tung belastning.

Se Fakta blad för ytterligare information.