AR9000 Friktions Modifierare

Friktionsmodifiering även kallad “smörjmedel med fast gränsyta”, används inom oljor och fetter för att nå minskad friktion. ARCHOIL´s nano friktionsmodifierare tjänar flera funktioner – friktionsminskning, korrosionsskydd och en extremt trycktålig bärare, den håller även rent i vätskesystemet. De toxiska kemikalier som används i de flesta oljor börjar bli föråldrade och kommer i framtiden att behöva ersättas med giftfria alternativ. Att byta AW / EP tillsatser med någon av ARCHOIL´s nanopartikel föreningar kommer bland annat att leda till besparingar och ger dessutom en överlägsen slutprodukt. ARCHOIL´s friktionsmodifierare kan också sättas direkt till all motor, växellåd, hydraulsystem -olja och leder till ett kraftigt minskat slitage, det ökar även prestandan och sparar in på energikostnad.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR9100 Nanoborate – byt AW / EP tillsats eller använd direkt i vätskesystem, denna komplexa ester transportör löser all sot och avlagring och låter nanoborate bilda ett kelat till värd metallen. Det huvudsakliga syftet är att minska friktionen och slitaget, samt upprätthålla ett vätskesystem som är fritt från avlagringar och därigenom förlänger komponenternas totala livslängd, samt att avleda friktionsvärme. Nanoborate minskar friktionen till koefficienten 0.037, hälften av friktionskoefficient av “mikro boron”, och en bråkdel av de traditionella smörjmedlen som zink, fosfor och andra tillsatser som för närvarande används i populära oljor och fetter.

AR9100 – innehåller olika estrar som löser sot och avlagringar, en lösning på problem för tex kärvande injektorer i FORD POWERSTROKE motorer, som lider av ansamlingar av sot och hartsavlagringar i injektorns spolventil vilket leder till dålig prestanda, svåra starter, dålig bränsleekonomi och till slut tar död på injektorerna, med mera. AR9100 åtgärdar dessa problem. AR9100 har också flera gånger bärförmågan hos “mikro boron” och långt mer än vad traditionell kemi kan erbjuda. A9100 är testat upp till 4000 lbs (1814 kg) på Falex Stift och Vee Block test.

AR9100 – tillsätts i olja där estrarna löser upp alla avlagringar fullständigt, därefter tillåts nanoborate bilda en stark kelat bindning. Estrarna förhöjer även smörjmedlets egenskaper för ökad prestanda. Friktion och förslitning reduceras upp till runt 75%. AR9100 överträffar lätt de utmaningar som dagens avancerade vätskesystem ställer krav på. AR9100 ger betydande minskningar i friktion men har även den mycket önskvärda effekten att det ökar systemets bränsleeffektivitet. Nanoborate smörjning reducerar mängden energi som krävs för att driva runt systemet.

AR9100 – minskar buller och vibrationer i motorer. Används med fördel i kombination med AR6200 som modifierar förbränningen av bränslet, och som märkbart förbättrar effektiviteten och prestandan.

Se Fakta blad för ytterligare information.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR9200 Nano WS2 Friction Modifier – är ett nano volframdisulfid (WS2) friktionsmodifierande medel. WS2 är ett av de mest smörjande ämnen i världen. Den erbjuder överlägsen prestanda till molybden, grafit, teflon eller något anti-slitage additiv i racing eller växellådsoljor. AR9200 penetrerar och binder sig till metall, trä, gummi, plast och de flesta andra ytor. Den smörjande, micro tunna filmen har en extremt låg friktionskoefficient (0.03 dynamisk, 0.07 statisk) som förhindrar mekanisk låsning och slitage.

AR9200 – är idealisk för många applikationer, allt från motorer och växellådor till mekanismer med glidytor eller miljöer där det förekommer tunga belastningar som därmed ställer höga krav på smörjmedel. AR9200 kan även användas där det förekommer höga temperaturer och högt tryck. Den har en temperaturbeständighet från -270°C) (-450°F) till 650°C (1200°F) i normal atmosfär och från -188°C (-350°F) till 1316°C (2400°F) i vakum. En behandlad yta får en extremt lastbärande förmåga, över 300.000 psi.

Se Fakta blad för ytterligare information.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AR9300 Complex Nanoceramic – den senaste generationen av regenerativ teknik möjliggör återuppbyggnaden av skadade områden orsakad av friktion. Bevisad 5-faldigt högre hårdhet hos beläggningen än på värdmetallen gör AR9300 till en beprövad produkt för extrema miljöer, höga temperaturer eller andra svåra påfrestningar.

AR9300 – omfattar 10 års utveckling och har resulterat i en kemisk förening som innehåller över ett dussin noggrant utvalda element som är reducerade till nano partikelstorlek, där dom samarbetar för att bilda en jonbindning med metallegeringen som sedan bildar en ny yta 5 gånger hårdare än värdmetallen och med en häpnadsväckande friktionskoefficient på endast 0,003. Detta är en banbrytande prestation inom tribologi och friktionsminskning.

AR9300 – förblir aktiv på den behandlade ytan i upp till ett år eller längre, till och med när den utsätts för extrem belastning. Den kan vara upp till 6 år på täta applikationer såsom växellådor på vindkraftverk.

AR9300 – är lämplig till motororer inom tyngre båt trafik såsom flottor, tung utrustning, gruvutrustning, industri, järnväg, industriella växellådor, marin, extrema miljöer, motorsport, hydraulsystem, tung last utrustning, generatorer, hög motor prestanda, vindkraftverk eller andra krävande applikationer.

Se Fakta blad för ytterligare information.