Om Archoil

ARCHOIL® – är ett Nanoforsknings företag, som tar hänsyn till den senaste utvecklingen inom området nanoteknik för att minska friktion, eliminera korrosion, sänka energikostnaderna och förlänga livslängden på utrustningen.

ARCHOIL® – utvecklades av Evergreen America, som grundades 1996 som ett proaktivt utvecklings företag för att erbjuda lösningar som leder till minskade underhållskostnader. Tillsammans med sin strategiska partner, PowerEnhancer från Storbritannien med dess mångåriga erfarenhet i branschen utvecklas smörjning och bränsle modifiering med stöd av specialister från hela världen.

ARCHOIL® – tillsammans med återförsäljare skapar vi kontakter över hela världen. Våra produkter uppfattas som mycket positiva och används av företag som Rolls Royce, Tata Steel, Kotug Shipping, Hyster, BMW, CAT, Komatsu och många andra. Vi levererar där andra misslyckas.

ARCHOIL® – bedriver fortlöpande forskning, utveckling och testning, tillsammans med tribologi experter och kemister letar vi efter de mest effektiva lösningarna för alla de utmaningar som smörjning och bränsle inbegriper.

ARCHOIL® – har åtagit sig att investera i sina produkter, och är specialister på anpassade lösningar med hjälp av innovativ nanoteknik för att möta alla utmaningar.

Daniel Bertell Solutions AB – är huvudimportör och distributör av ARCHOIL® varumärket till återförsäljare och slutkunder i Sverige och Finland.