Diesel Partikel Filter

 

HUR AR6200 och AR9100 FÖRLÄNGER livslängden på Diesel Partikel Filter

 

dpf

 

Diesel Partikel Filter (DPF) monteras på dom flesta nya dieselbilar sedan 2007 och framåt, för att fånga upp oförbrända partiklar av sot, kolmonoxid, kolväten och kväveoxid under förbränningsprocessen.

DPF filtret är designat att fånga upp dessa och gör sedan en periodvis rengöringscykel för att “bränna bort” dem när det nått en viss mättnadsnivå i filtret.
DPF filter kan rengöras på två sätt. Antingen aktivt eller passivt. Passivt är mer vanligt i konstruktionsrelaterad utrustning medan aktiv rengöring används i en bil medan vi kör. I båda scenarion ger en rengöringscykel av DPF filtret ökat motorslitage, försämrad prestanda och en minskad förbrukning med 4,5-7%. Förbrukningen kan reduceras ytterligare beroende på hur hög ackumuleringen av sotpartiklar i DPF filtret är.

Dramatisk reducering av rengöringscykler av DPF

 

AR6200 bränslemodifieringsteknik bygger på en Nobelprisvinnande katalysatorkemi som minskar temperaturen vid vilken förbränningen av bränslet sker vilket leder till att nästan allt bränsle förbränns direkt utan att behöva förvandlas till sot och fastna i DPF filtret.
AR9100 Nano Potassium Borat friktionsmodifierare använder en lanolin ester för att försiktigt lyfta bort sot och avlagringar från vevhuset samtidigt som den minskar slitaget avsevärt genom Potassium Boratens verkan.
Båda dessa funktioner minskar mängden av förbipasserande olja att tränga genom systemet och kontaminera både DPF och EGR.
Med dessa produkter kombinerade får DPF filtret ett mycket längre liv och regeneringen av filtret kan reduceras mycket.
Bränsleekonomin och kraften bibehålls och till och med förbättras tack vare dom positiva effekterna av AR6200 och AR9100.

Ta mig till Webshopen direkt