FAQ AR9100 – Motorbehandling

  • Vanliga frågor om motorbehandling med ARCHOIL AR9100

FRÅGA 1 – Vad är Archoil?

Archoil® är det registrerade namnet för en rad produkter som utvecklats med Nano kaliumborat, Synthetic Ester Matrix, bornitrid (BN)-Ceramic och många andra nanotekniker, vilket gör Archoil till den mest avancerade smörjningstekniken under ett och samma varumärke för motorer, transmissioner, växellådor, hydraulsystem och bränslesystem.

FRÅGA 2 – Är Archoil skadligt för min bil?

Archoil har testats noggrant för säkerhet och effektivitet i många ASTM oberoende laboratorietester. Archoil har också väg testats i många bilar under testperioden. Tester har omfattat både nya fordon samt äldre fordon med långt miltal på mätaren.

FRÅGA 3 – Behöver jag använda Archoil igen efter oljebyte?

Archoil´s revolutionerande nya Nano kaliumborat formulering representerar den 2:a generationen bor tribologi och ett stort steg framåt inom smörjningsteknik tack vare sin unika förmåga att minska bor partiklarnas storlek ner till den mer effektiva “Nano” nivån och leverera den i en naturligt förekommande fettsyra ester matrisbärare. AR9100´s egenutvecklade ester bärare är speciellt framtagen för att underlätta migreringen av de skyddande bor Nano partiklarna till yt metallen.
AR9100´s yt friktionskoefficient är testad till 0.037. Det är dramatiskt mer smörjande än traditionella smörjoljor, och den kan bära laster många gånger högre än andra “smörjmedel med fast gränsyta”.
AR9100 är mycket koncentrerad och därför mycket konkurrenskraftigt prissatt.
Tillsätt i vanlig smörjolja enligt anvisningarna för den specifika tillämpningen. Du använder samma mängd AR9100 till varje liter olja vid varje oljebyte vare sig du kör 500 mil, 800 mil eller 1600 mil eftersom AR9100 inte kan filtreras bort från oljan i förtid.

FRÅGA 4 – Kan jag använda Archoil AR9100 friktionsmodifierare med syntetisk olja?

Archoil AR9100 friktionsmodifierare är kompatibel med alla motoroljor inklusive syntetiska oljor och interagerar på Nano nivå.

FRÅGA 5 – Min mekaniker avråder tillsatser, ska jag använda Archoil?

Mekaniker kommer ofta generalisera om dessa ämnen med yttranden som bildats över tiden från en bred bas av information. Om din mekaniker inte har tagit sig tid att läsa och förstå Archoil’s Nano borat teknik, kan han inte erbjuda någon åsikt om denna teknik. Eftersom Archoil produkterna är nya för denna typ av marknad och är mycket annorlunda i funktion, är chansen stor att din mekaniker inte ens hört talas om Archoil och därför inte förstår den avancerade teknik som ligger till grund för produkterna.

FRÅGA 6 – När ska jag tillsätta Archoil AR9100 friktionsmodifierare?

AR9100 Friktionsmodifierare läggs alltid till i färsk varm olja. Den bästa tiden är efter ett olje och filterbyte. Produkten går till arbete direkt. Eftersom den är så koncentrerad och arbetar på en Nano nivå, finns det omedelbart skydd för hela metallytan med Nano boratet över alla smorda ytor.

FRÅGA 7 – Vilka procentuella skillnader i bränslebesparing kommer jag få med Archoil?

Bränslebesparingen kommer givetvis att variera beroende på ålder och skick av motorn.
Alla motorer kommer att gynnas av en 80% minskning av friktion mellan de rörliga delarna. Äldre motorer med mer slitage kommer också att gynnas av en förbättring av mekanisk effektivitet samt avlägsnande av kol, beläggningar och korrosion. Detta resulterar i bättre kompression (tightare passform) eftersom det fasta smörjmedlet fyller i det mellanrum som orsakats av slitage. I dessa fall kan bränslebesparingar vara så höga som 20%.
Nyare motorer som behandlats med Archoil kan förvänta sig mellan 5 – 10% bättre ekonomi men ännu viktigare behålla en högre verkningsgrad över hundratusentals kilometers körning tack vare det överlägsna slitageskyddet Archoil ger.

Obs: För att maximera bränsleeffektiviteten, kan det vara nödvändigt att kalibrera om det datoriserade systemet för övervakningen av bränsletillförseln om fordonets motor är utrustad med sådan. Dessa system beräknar och levererar erforderlig mängd bränsle baserat på övervakade förhållanden inne i motorn. När dom är etablerade kan det vara så att dom eventuellt inte ställer om sig automatiskt efter förändrade motorförhållanden.
För att rensa befintliga datorns inställningar, koppla bort den negativa eller positiva batterikabeln ca 15 minuter. När man startar motorn, kommer datorn att kalibrera om sig själv och justera bränsleflödet därefter.
Om du är osäker på om din bil har denna typ av datoriserade bränslesystemet, kan du utföra proceduren oavsett eftersom det inte kommer att orsaka någon skada att göra det.

Flera andra faktorer bidrar till att påverka bränsleeffektiviteten inklusive klimatförhållanden, tillverkarens bränsle formuleringar och förarens körstil.

FRÅGA 8 – Kan jag förlänga oljebytesintervallen med Archoil?

Den främsta fördelen med överlägset smörjningsskydd är minskad friktionen (65% till 70%) i förbränningsmotorer och 80% till 85% på ytor. Detta resulterar i ett minskat slitage (90%) och därmed en väsentlig reduktion av mikroskopiska partiklar orsakade av metall slitage.
Dessa partiklar är den största orsaken till en förtidig nedbrytning av oljan. Detta sker på grund av ett värmeöverskott samt kemiska reaktioner som bildar sura föreningar som ytterligare oxiderar oljan.
Resultatet är nästintill en eliminering av dessa partiklar, tillsammans med det överlägsna skyddet från Archoil AR9100 Nano boratet gör att oljebytesintervallen kan utökas minst två gånger som en följd av den långsamma oxidationen.

FRÅGA 9 – Hur är det då med Teflon (PTFE) och andra tillsatser på marknaden?

För närvarande är dom mest populära och bäst säljande olje tillsatser på marknaden de som innehåller PolyTetraFluorEten (PTFE) pulver, inte på grund av att dom är bäst utan tack vare deras marknadsföringen och reklam. PTFE pulver tillsätts och säljs över disk i en vanlig, 50-ratad petroleum motorolja.
Några av de identifierade produkterna som innehåller PTFE inkluderar: Slick 50, Liquid Ring, Lubrilon, Microlon, Matrix, QMI, Petrolon och T-Plus.
De oberoende tester som utförts på smörjegenskaperna hos PTFE smörjmedel bekräftar och stödjer det ursprungliga uttalandet från DuPont Chemical Corporation, uppfinnaren av PTFE och innehavaren av patentet och varumärket för teflon.
I ett uttalande för över tio år sedan, sa DuPont’s fluorpolymer divisions produktspecialist JF Imbalzano så här, “Teflon är inte användbar som en olje tillsats för förbränningsmotorer”. DuPont hotade även med rättsliga åtgärder mot någon som använt namnet “Teflon” på någon produkt avsedd för användning i en förbränningsmotor och vägrade att sälja sina PTFE pulver till någon som avser att använda dem för sådana ändamål. Efter en uppsjö av stämningar från tillverkare av oljetillsatsprodukter, hävdar DuPont att han inte kunde bevisa att PTFE var skadligt för motorer, DuPont tvingades återigen börja sälja sitt PTFE pulver till producenterna av additiv.
Beslutet mot DuPont involverade vad som kallas “tvång av handel”. Detta innebär att du inte kan vägra att sälja en produkt till någon om de planerar att använda den för ett annat ändamål än vad den är avsedd för. Av juridiska skäl är DuPont’s officiella ståndpunkt om användningen av PTFE i motoroljor varsamt reserverad och intetsägande. DuPont uppger att även om de säljer PTFE till producenter av oljetillsatsprodukter, har de “inga bevis för att dom fungerar som tillverkarna av oljetillsatserna påstår”. De uppger vidare att de har “ingen kunskap om att någon fördel vunnits genom användningen av PTFE i motorolja.”

FRÅGA 10 – Vad sägs då om olje tillsatser liknande Slick 50 eller Prolong?

Informationen du ser ska få er att tro att genom att sätta dessa produkter i din motor kommer det att bli en “super motor” av något slag, ännu bättre än om den använder syntetisk olja. Men tyvärr för konsumenterna, har deras påståenden inte någon grund i vetenskapliga tester.
I själva verket, finns det här nedanför länkar till rapporteringar från Federal Trade Commission med avseende på effektiviteten av olika olje tillsatser.
Varje länk öppnas i ett nytt fönster.

• Valvoline Engine Treatment
• Slick 50 Engine Treatment
• STP Engine Treatment
• Motor Up Engine Treatment
• Dura Lube Super Engine Treatment & Advanced Engine Treament
• Prolong Super Lubricants
• zMax Auto Additives


Kort sagt, FTC’s rapporter ovan visar att alla dessa företag har använt vilseledande reklam i syfte att vilseleda konsumenter att tro att deras produkter erbjuder avancerat motorskydd och prestanda utöver vad motoroljan i sig själv gör.