Personbilar

Nano-teknik för användning i bilar

 

AR9000 line of Friction Modifiers – används med fördel i alla smörjande vätskesystem för att minska friktionskoefficienten till så lite som 0,003. Minskar värme upp till 40%, eliminerar korrosion, förlänger oljebytes intervall, minskar slitaget upp till 90% och minskar energiförbrukningen. Utmärkt till dom svåraste smörjningsutmaningarna i motorer och växellådor. AR9300 rekommenderas där det behövs ett ultimat skydd eller hög prestanda.

AR2300 Nano Fluid System Cleaner – används med fördel i vätskesystem för att lösa sot, beläggningar, eliminera slam och föryngra packningar. Mycket rekommenderat att använda AR2300 innan du tillsätter friktionsmodifierare. Kan användas till exempel i motorer, transmissioner, differentialer eller styrservo system.

AR6400 Professional PEA Concentrate – är det mest kraftfulla koncentratet av PEA. AR6400 använder sig av fördelarna med nanoteknik för att effektivt rengöra hela bränslesystemet och tar bort alla avlagringar som bildas under förbränningsprocessen. Den är utformad för att utföra en fullständig och effektiv reningsprocess vid tillsats till en tank. AR6400 ser till att snabbt minska alltför stora utsläpp, den återställer förlorad motor prestanda, ger lägre bränsleförbrukning och dess unika egenskaper hjälper även till att skydda ytor mot avlagringar i framtiden. AR6400 kan användas i både bensin och etanolbilar.
AR6400-D är endast för dieselbilar.

AR6500 Professional DPF Cleaner – rengör på ett säkert sätt förbränningsytor och systemkomponenter såsom partikelfilter (DPF) och katalysator, som möjliggör att dom håller sig renare och därmed förlänger det deras livslängd och effektivitet.

AR6200 Fuel Modification Complex – förhindrar samt förebygger att bränslen försämras, eliminerar skadligt vatten, agglomerering, avsaknaden av smörjning, samt smuts etc. Detta påverkar bränsleförbrukning, injektorernas liv, motorns prestanda, effekt, utsläpp och så vidare. AR6200 är en avancerad behandling som löser dessa stora begränsningar i kolvätebaserade bränslen.

AR6300 Fuel Modification Complex – är halva styrkan av AR6200. Användningen är dubbel dos för att uppnå samma egenskaper som AR6200.

AR8200 High Performance Grease – utklassar alla moly och EP fetter. Överlägset skydd och prestanda för nav, leder och lager. Kan enkelt förlänga smörjningens livslängd 3 till 6 gånger.

AR8300 Severe Duty Biodegradable Synthetic Grease – utvecklad med över ett dussin komplexa nanomineraler och perfekt för ett ultimat skydd samt prestanda. Lämpligt till alla högfriktionszoner i lager, leder och hubbar.

 

Kontakta oss för mer information sales@archoil.se

 

Artikel där Diesel Power Magazine testar AR9100

 Jay Leno´s huvudmekaniker George Swift berättar om deras erfarenheter av Archoil

 Archoil medverkar i Jay Leno´s garage

 Archoil AR9100 före och efter test

 Archoil AR9100 före och efter test

 Archoil AR9100 test utfört av Park Industries Motorsport

Powerstrokehelp.com beskriver fördelarna med Archoil AR9100/AR6200