6200_250ml

AR6200 Bensin/E85/Diesel Behandling 250ml

576 kr inkl moms

Produktbeskrivning

AR6200-EU FUEL Modification Complex (High Concentrate)

Kan användas i alla bränslen!

AR6200-EU är en revolutionerande bränsletillsats specifikt skapad för att inrikta sig på att lösa bränsleproblem, problem som bränsletillverkarna inte löser på ett likvärdigt sätt.

Den har konstruerats för att öka ytarean på bränslemolekylerna och sänka tändningspunkten med så mycket som 204°C.

Därmed blir det en mer komplett och fullständigare förbränning. Detta i sin tur maximerar BTU:n (energin) i bränslet.
Den förbättrade förbränningen ökar hästkrafter och vridmoment samtidigt som den minskar bränsleförbrukning och skadliga utsläpp.

AR6200-EU är lämplig för alla typer av flytande kolvätebaserade bränslen av varierande kvalité.
Så som bensin, etanol, biobränsle, eldningsolja, 2-takts blandingar och tunga oljor tex bunkerbränsle.

AR6200-EU skyddar hela bränslesystemet och bränslepumpen vid användning av E5, E10, B100 eller någon annan bio/etanol bränsleblandning.
Den är också en perfekt tillsats för ren bio-diesel eller bio-diesel blandade bränslen, där den ger ett effektivt smörjningsskydd.
Den bryter även ner ihopklumpade bränslemolekyler för att skapa en effektiv förbränning av bränslet och förhindra avlagringar.

AR6200-EU är fullständigt löslig i bränsle och kan tillsättas rakt i bränsletankar för att upprätthålla och/eller återställa kvalitén och effektivitén av bränslen.

Egenskaper/Fördelar

* Katalysatorn i AR6200-EU maximerar tillgängligt BTU (energi) i bränslet
* Återställer och ökar hästkrafter, vridmoment och “bränsle-ekonomi”
* Minskar skadligt utsläpp CO, NOX, SO, SO2 & HC
* EPA registrerad #13720012
* EPA CMB tester visar en genomsnittlig förbättring på 8% liter/mil
* SAE J1321 tester dokumenterade bränsleförbättringar på 8.2%
* Emulgeringsmedel – Separerar effektivt vatten från bränslet
* Hämmar Polymerisation – Förhindrar slam och ytbildning
* Dispergeringsmedel – Tar säkert bort avlagringar i bränslesystemet och i förbrännings ytor
* Hämmar Korrosion – Skyddar bränslesystem och bränsletank etc från korrosion
* Innehåller ingen alkohol
* Bibehåller bränslets integritet
* 1 liter behandlar up till 10.000 liter bränsle
* Ej brandfarlig – Kan transporteras säkert både nationellt och internationellt

AR6200-EU innehåller ett dispergeringsmedel för att stabilisera och upprätthålla lagrat bränsle.

Eldningsolja kan börja polymerisera så snart den är raffinerad. Denna polymerisation bildar submikroskopiska partiklar och om
processen får fortsätta blir dem större och börjar klumpa ihop sig. Då bildas makroskopiskt slam som förstoppar filter och injektorer.

Det resulterar i förluster av både kraft och bränsle-ekonomi och ökar dessutom skadliga utsläpp.
AR6200-EU avlägsnar existerande mikroskopiskt slam och förhindrar framtida polymerisation vilket gör att bränslet förbränns mer
effektivt. AR6200-EU förlänger livslängden på bränslet – en mycket viktig fördel för lagrat bränsle och även för diesel generator
aggregat i nödsituationer.

I AR6200-EU’s avancerade formula ingår smörjmedel för att skydda spridare och pumpar mot kritiska problem områden i dagens
“smörj-fattiga” ULSD bränslen.
Den innehåller även en korrosions hämmare för att skydda bränsletanken och andra viktiga system; och rengöringsmedel för att
hålla bränsleslangar, filter, spridare och förbrännings ytor rena; samt emulgeringsmedel för att separera vatten som samlats.

AR6200-EU används framgångsrikt i hela världen, i alla typer av applikationer inklusive kommersiella fartyg, kraftverk, värmepannor,
generatorer, flottor, gruvutrustning, jordbruksutrustning, maskiner, motor-sport, konsument fordon, bränsle lagring och mycket mer.

Bruksanvisning

Till de 3 första doserna, använd en ratio av 1:5000 (10 ml behandlar 50 liter bränsle)

Underhållsdosering använd en ratio av 1:10000 (5 ml behandlar 50 liter bränsle)

För låg kvalitéts bunkerbränsle använd kontinuerligt en ratio av 1:7500

För 2-takts motorer använd en ratio av 1:5000 (10 ml behandlar 50 liter bränsle)

Archoil medverkar i Jay Leno´s Garage

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.