Tung Utrustning

Nano-teknik för användning i tunga fordon och utrustningar

AR9300 Complex Nanoceramic Extreme Friction Modifier – är en komplex nanokeramisk beläggning utvecklad för extrema miljöer. 10 års utveckling, AR9300 bildar en jonisk bindning på ytan som är fem gånger hårdare än värd metallen. AR9300 har en lägsta friktionskoefficient inom tribologi vid 0,003. AR9300 fördubblar även livslängden på böjda järnvägsrälsar.

AR6200 Fuel Modification Complex – förhindrar samt förebygger att bränslen försämras, eliminerar skadligt vatten, agglomerering, avsaknaden av smörjning, samt smuts etc. Detta påverkar bränsleförbrukning, injektorernas liv, motorns prestanda, effekt, utsläpp och så vidare. AR6200 är en avancerad behandling som löser dessa stora begränsningar i kolvätebaserade bränslen.

AR8000 Line of High Performance greases – vår linje av högpresterande fetter som utklassar PTFE, moly, grafit, chorine etc. baserade smörj fetter. Vi tillverkar fetter som är enkla att bryta ner biologiskt med mycket hög smörjförmåga. Våra högkvalitativa smörj fetter löser alla typer av utmaningar inom smörjning.

AR5000 Line of Organic Rust Remover and Sealants – för att eliminera korrosion. Rost avlägsnas enkelt ner till ren metall. 3 typer av förseglingar är sedan tillgängliga från inomhusbruk till de mest extrema utemiljöer.

AR2200 Nano Clean – är ett säkert, enkelt avfettningsmedel för krävande arbeten.

AR2300 Nano Fluid System Cleaner – används med fördel i vätskesystem för att lösa sot, beläggningar, eliminera slam och föryngra packningar. Mycket rekommenderat att använda AR2300 innan du tillsätter friktionsmodifierare. Kan användas till exempel i motorer, transmissioner, differentialer eller styrservo system.

AR2400 Nano WS2 Dry Film Lubricant – nano tungsten disulfid är ett torr baserat universal smörjmedel på sprayflaska. Bättre än moly, grafit, PTFE, borsyra eller något annat smörjmedel. Klarar hög temperatur, högt tryck, hög belastning, högt vakum och den lägsta COF 0.03.

 

Vår industriella linje klarar extremt tryck och är ett icke-korrosivt biologiskt nedbrytbart smörjmedel som med fördel kan används i de mest extrema miljöer, det eliminerar korrosion och löser framgångsrikt de utmaningar som kan tänkas uppstå inom smörjning världen över för stora företag och industrier.