AR4000 Vapen Olja

ARCHOIL® – erbjuder två Nanopartikel smörjmedel för vapen. Båda produkterna är vida överlägsna grafit, PTFE, moly eller borsyra. Basen består av grupp II syntetisk PAO olja, till 99,9% ren. Den har inga oönskade aromatiska föreningar, ingen instabil sulfur, kväve eller syreförening. Det ger en enastående termisk och oxidativ stabilitet och är inte giftig.

AR4200 Nano CLP – bygger på volframdisulfid (WS2), vilket är en av de mest smörjande materialen kända inom vetenskapen med en friktionskoefficient mätt till 0,03. AR4200 bildar en torr hård yta på metallegeringar och tål mycket extrema temperaturer. AR4200 är en rengörare, ett smörjmedel och ett korrosionsskydd. WS2 upphäver damm och smuts. Den har en behaglig lukt och är mörkt bärnstensfärgat.

Se Fakta blad för ytterligare information.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR4400 hBN LP – bygger på hexagonalt bornitrid för dess låga friktionskoefficient vid 0,15-0,70 och dess överlägsna egenskaper vid bindning till metall. Det är ett överlägset smörjmedel och ger utmärkt skydd mot korrosion. När vapnet är rent kommer AR4400 att förhindra att bly och kol byggs upp. Det skapar en torr hård film med ingen lukt och neutralt i färg

Se Fakta blad för ytterligare information.