Jordbruk

Nano-teknik för Jordbruk

AR9000 line of Friction Modifiers – används med fördel i alla smörjande vätskesystem för att minska friktionskoefficienten till så lite som 0,003. Minskar värme upp till 40%, eliminerar korrosion, förlänger oljebytes intervall, minskar slitaget upp till 90% och minskar energiförbrukningen. Utmärkt till dom svåraste smörjningsutmaningarna i motorer och växellådor. AR9300 rekommenderas där det behövs ett ultimat skydd eller hög prestanda.

AR6200 Fuel Modification Complex: – förhindrar samt förebygger att bränslen försämras, eliminerar skadligt vatten, agglomerering, avsaknaden av smörjning, samt smuts etc. Detta påverkar bränsleförbrukning, injektorernas liv, motorns prestanda, effekt, utsläpp och så vidare. AR6200 är en avancerad behandling som löser dessa stora begränsningar i kolvätebaserade bränslen.

AR8200 High Performance Grease – utklassar alla moly och EP fetter. Överlägset skydd och prestanda för nav, leder och lager. Kan enkelt förlänga smörjningens livslängd 3 till 6 gånger.

AR5000 line of organic rust remover – för att eliminera korrosion. Rost avlägsnas enkelt ner till ren metall. 3 typer av förseglingar är sedan tillgängliga från inomhusbruk till de mest extrema utemiljöer.

AR2200 Nano Clean – är ett säkert, enkelt avfettningsmedel för de svåraste jobben.

AR2300 Nano Fluid System Cleaner – används med fördel i vätskesystem för att lösa sot, beläggningar, eliminera slam och föryngra packningar. Mycket rekommenderat att använda AR2300 innan du tillsätter friktionsmodifierare. Kan användas till exempel i motorer, transmissioner, differentialer eller styr servo system.

AR2400 Nano WS2 Dry Film Lubricant – nano tungsten disulfid är ett torr baserat universal smörjmedel på sprayflaska. Bättre än moly, grafit, PTFE, borsyra eller något annat smörjmedel. Klarar hög temperatur, högt tryck, hög belastning, högt vakum och den lägsta COF 0.03.

Vår industriella linje klarar extremt tryck och är ett icke-korrosivt biologiskt nedbrytbart smörjmedel som med fördel kan används i de mest extrema miljöer, det eliminerar korrosion och löser framgångsrikt utmaningar inom smörjning.