Transport

Bussar, Lastbilar, Tågtrafik, Bogser båtar och fartyg

AR9000 line of Friction Modifiers – används med fördel i alla smörjande vätskesystem för att minska friktionskoefficienten till så lite som 0,003. Minskar värme upp till 40%, eliminerar korrosion, förlänger oljebytes intervall, minskar slitaget upp till 90% och minskar energiförbrukningen. Utmärkt till dom svåraste smörjningsutmaningarna i motorer och växellådor. AR9300 rekommenderas där det behövs ett ultimat skydd eller hög prestanda.

AR2300 Nano Fluid System Cleaner – används med fördel i vätskesystem för att lösa sot, beläggningar, eliminera slam och föryngra packningar. Mycket rekommenderat att använda AR2300 innan du tillsätter friktionsmodifierare. Kan användas till exempel i motorer, transmissioner, differentialer eller styrservo system.

AR6200 Fuel Modification Complex – förhindrar samt förebygger att bränslen försämras, eliminerar skadligt vatten, agglomerering, avsaknaden av smörjning, samt smuts etc. Detta påverkar bränsleförbrukning, injektorernas liv, motorns prestanda, effekt, utsläpp och så vidare. AR6200 är en avancerad behandling som löser dessa stora begränsningar i kolvätebaserade bränslen.

AR8200 High Performance Grease – utklassar alla moly och EP fetter. Överlägset skydd och prestanda för nav, leder och lager. Kan enkelt förlänga smörjningens livslängd 3 till 6 gånger.

AR8300 Severe Duty Biodegradable Synthetic Grease – för järnvägsrälsar och hjul med flänssmörjning – fördubblar livslängden på böjda järnvägsskenor samt hjul. Utvecklad med över ett dussin komplexa nanomineraler. Perfekt för alla typer av friktionshöga zoner.

AR2200 Nano Clean Degreaser – är ett säkert, enkelt avfettningsmedel för att smidigt och snabbt avfetta eller ta bort olja från delar, golv, mattor, verktyg med mera.

AR2400 Nano WS2 Dry Film Lubricant – nano tungsten disulfid är ett torr baserat universal smörjmedel på sprayflaska. Bättre än moly, grafit, PTFE, borsyra eller något annat smörjmedel. Klarar hög temperatur, högt tryck, hög belastning, högt vakum och den lägsta COF 0.03.

AR5500 Corrosion Sealant – skyddar mot korrosion från salt och fukt.

Kontakta oss för mer information sales@archoil.se